photo_one

GraÐanski stav

Udruženje Građanski stav je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja cilјeva u oblasti lјudskih prava, vladavine prava, lјudske bezbednosti, demokratizacije i dobre uprave.

Zašto postojimo?

Vladavina prava u Srbiji još uvek je ugrožena, pre svega postupcima izvršne vlasti. Nezavisne institucije poput Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja nalaze se često pod pritiskom, posebno kada se bave politički osetljivim slučajevima. Podela vlasti ne funkcioniše, a izvršna vlast ima mnogo više moći i vrši nezakonit uticaj na druge dve grane vlasti. Politička kontrola u vidu opozicije je slaba što iz subjektivnih, što iz objektivnih razloga.

Građani širom Srbije osećaju potrebu da se angažuju u zaštiti vladavine prava i suprotstavljanju nezakonitim i štetnim potezima izvršne vlasti. Da bi se ojačala građanska participacija i ohrabrilo učešće što većeg broja građana u borbi za vladavinu prava neophodno je umrežavanje postojećih i novih inicijativa u širi front koji će doneti zajedničke akcije, razmenu iskustava, međusobnu podršku i solidarnost. Na ovaj način podstiče se aktivno učešće građana u javnom životu, jača se javna debata o suštinski važnim pitanjima za budućnost društva i države i stvaraju se politički svesni i obrazovani građani spremni da se aktivno bore za svoja prava i interese. 

Glavni zadaci Građanskog stava su identifikacija mesta u kojima postoje ili već formirane grupe ili potencijal za njihovo formiranje, stvaranje mreže za građanski aktivizam – Građanski odgovor, razvoj ovih grupa na lokalu kroz promociju i javne akcije i uspostavljanje čvrste veze između njih i nezavisnih institucija u Srbiji. 


 

Copyright © CSS3_photo